FRIZBI GOLF, odnosno DISC GOLF je sport
koji je po pravilima veoma sličan
klasičnom golfu. Razlikuje se po tome što
se umesto štapa i loptice koriste specijalno
dizajnirani frizbiji, dok se umesto rupe
koristi posebna korpa (koš) sa lancima.

Nastao je pre pedesetak godina u Americi,
a u poslednjih 10 godina važi za sport
koji u svetu procentualno najbrže raste
po broju novih igrača.

Cilj igre je da se iz što manje pokušaja pređe
određena staza (50-300m) i ubaci frizbi u korpu.

trava-pozadina