FRIZBIJAK je udruženje nastalo radi promocije svih aktivnosti sa frizbijem,
sa posebnim akcentom na pokretanje novog sporta u Srbiji – FRIZBI GOLFA,
odnosno DISC GOLFA.
Do sada smo organizovali šest turnira u Beogradu, veliki broj javnih
treninga na više lokacija, promocije po osnovnim i srednjim školama, kao i
promocije u svim važnim domaćim medijima. Organizujemo i tim bildinge
za firme i korporacije.
Osnivače i članove udruženja predstavljaju registrovani PDGA igrači
(Profesionalne Disc Golf Asocijacije) sa kojom imamo sve bližu saradnju.
Edukovali smo se na turnirima u regionu i sticali neophodna iskustva.
U kontaktu smo sa svim relevantim međunarodnim organizacijama koje se
bave frizbi sportovima, a posebno dobru saradnju imamo sa
organizacijama iz Hrvatske i Slovenije.